Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в період дії карантину та воєнного стану

Верховний Суд погодився з податківцями та зробив висновок, що накладення контролюючим органом штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, які були зареєстровані платниками податків після 15 липня 2022 року з порушенням встановлених законом строків, є правомірним. Така позиція сформована судом з огляду на наступне.

Законом України від 17 березня 2020 року № 533- IX було запроваджено мораторій на застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 року № 651 карантин було скасовано з 24 години 0 хвилин 30 червня 2023 року.

Разом з тим, до завершення карантину Указом Президента України «Про введення воєнного стану Україні» № 64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні був введений воєнний стан.

Законом України від 12.05.2022 № 2260-IX було внесено зміни до підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України.

Відповідно до нової редакції цієї норми для платників податків та контролюючих органів зупинявся перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 ПК України, сплати податків та зборів платниками податків.

З 27.05.2022 пункт 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України доповнено підпунктом 69.1-1. Згідно з новими положеннями цього підпункту платники податку на додану вартість зобов’язані забезпечити у строки, встановлені підпунктом 69.1 цього пункту, реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, граничний термін реєстрації яких припадає на періоди, зазначені у підпункті 69.1 цього пункту, та уточнити (привести у відповідність) податковий кредит, задекларований платниками на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних податкових накладних та/або розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Законом України від 13.12.2022 № 2836-IX (набрав чинності 03.01.2023) підпункт 69.1 викладено в новій редакції. Зокрема, відповідно до абзаців третього – п’ятого цього пункту платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо:

  • реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період з 1 лютого по 31 травня 2022 року, за умови забезпечення їх реєстрації не пізніше 15 липня 2022 року;
  • реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних зведених податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких зведених податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 1 лютого по 31 травня 2022 року, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 цього Кодексу, за умови забезпечення їх реєстрації не пізніше 20 липня 2022 року.

 З огляду на вищенаведене вище правове регулювання спірних правовідносин, колегія суддів Верховного Суду зазначає, що платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у період дії мораторію, запровадженого пунктом 52-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України, а саме з 01.03.2020 по 26.05.2022.

“Отже, якщо податкові накладні/розрахунки коригування складені платником в період з 01 лютого по 31 травня 2022 року, а зареєстровані в ЄРПН з порушенням строку після 15 липня 2022 року, у контролюючого органу є підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій відповідно до пункту 120-1.1 статті 120-1 ПК України”.

При цьому, суд не взяв до уваги, аргументи позивача щодо існування у податковому законодавстві колізії норм, які створюють неоднакове правове регулювання одних і тих самих правовідносин, а саме: приписи пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПК України (відсутність відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних впродовж усього терміну дії карантину) та приписи підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПК України (звільнення від застосування штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних для платників податків, які мають можливість реєструвати податкові накладні, граничних строк реєстрації яких припадав на період з 22 квітня 2022 року по 27 травня 2022 року, за умови їх реєстрації до 15 липня 2022 року).

Верховний Суд зазначив, що визначальним критерієм, який має братися до уваги при вирішенні питання про відповідальність за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних після скасування з 27 травня 2022 року дії мораторіїв, є можливість виконання платником своїх зобов`язань.

“При цьому всі платники повинні мати однакові умови, за яких вони можуть уникнути відповідальності шляхом реєстрації податкових накладних у відповідний перехідний період – до 15 липня 2022 року”.

Потрібно враховувати, що правові ситуації, які пов’язані з можливістю або неможливістю в період воєнного стану реєструвати податкові накладні, є за своєю суттю ідентичними як щодо податкових накладних, складених починаючи з лютого 2022 року, так і щодо тих, які були складені раніше, але не були своєчасно зареєстровані з огляду на надзвичайні обставини – ковідну пандемію та воєнний стан.

З повним текстом постанови можна ознайомитись за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117597924

Схожі записи